Malware

Malware is ‘kwaatwillende’ software, waamee hackers proberen om een computer/website te ontregelen en toegang te krijgen tot privacy-gevoelige informatie.

Hackers

Onder een hacker verstaan we een persoon die zonder toestemming probeert toe te treden tot een computer/website. Vaak worden gevoelige gegevens buit gemaakt, zoals NAW gegevens van de gebruiker/leden.

DDos aanval

De afkorting DDos betekent: Distributed Denial of Service. Bij een DDos aanval maken vele computers op verschillende locaties in de wereld een verbinding met 1 server of website. Hierdoor raakt deze overbelast en traag, of zelfs onbereikbaar.

Addon of Plugin

Een Addon of Plugin is een toevoeging op een bestaand programma. Zo heb je WordPress plugins. Vrij vertaald is dit dus een toevoeging op het softwarepakket WordPress, waarmee nieuwe functionaliteiten inzetbaar zijn.

Conversieratio

Conversieratio is simpel gezegd het percentage van alle bezoekers/clicks die converteert. Converteren kan in deze bijvoorbeeld zijn: het invullen van een formulier of het doen van een transactie.

Voorbeeld: 100 mensen komen op je website. 10 mensen hiervan bestellen daadwerkelijk een product. De conversieratio is dan dus 10%.

In-content links

In-content links zijn tekstlinks die je in de content/tekst van je website plaatst.

Wat is een sale

We spreken van een sale wanneer er daadwerkelijk een transactie heeft plaatsgevonden door de bezoeker.

Wat is een lead

We spreken van een lead wanneer en nog niet daadwerkelijk een aankoop is gedaan, maar er bijvoorbeeld naw gegevens (of andere relevante informatie) is ingevuld door de websitebezoeker.