Term

Terms/tags refereert naar items binnen een taxonomy. Een voorbeeld:

Je plaatst een bericht in de categorie auto’s. De categorie is hier de taxonomy en auto’s is hier de term.

Captcha

Captcha staat voor Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart en heeft als doel om menselijk PC gebruik te scheiden van bots en computers. Captcha wordt ingezet als extra beveiligingsmaatregel tegen hackers. Zie als voorbeeld het plaatje hieronder, waarbij jij je menselijkheid dient te bevestigen door de plaatjes aan te klikken met een straatbord.

Bots

Bots zijn computerprogramma’s, geprogrammeerd door de mens, die zelfstandig taken kunnen uitoefenen. Denk hierbij het spelen van spelletjes en het doorzoeken van internetpagina’s. Helaas worden bots echter ook ingezet door hackers om te zoeken naar beveiligingslekken op websites.

Spam

Spam is het versturen/ontvangen van ongevraagde berichten. Het kan zijn dat iemand jou iets probeert te verkopen, maar het kan ook gaan om phishing of het verspreiden van een URLs met als doel de concurrentiepositie van een website te verbeteren. Dit laatste wordt helaas veel toegepast op WordPress installaties. Denk hierbij aan het plaatsen van een vaak niet relevante reactie, waarbij men een dito URL opgeeft. Accepteer deze reacties niet en markeer deze als spam in jouw Dashboard.

Phishing

Middels phishing probeert men te ‘vissen’ naar privacygevoelige informatie. Het kan gaan om een simpel internetaccount (gebruikersnaam & wachtwoord), maar bijvoorbeeld ook om uw bankgegevens of sofinummer. Helaas bijna altijd met als doel misbruik te maken van deze informatie.

Cloaked links

Cloaked links zijn links die naar externe websites verwijzen, maar lijken op interne links. Het betreft hier dus een (extra) doorverwijzing welke er tevens voor zorgt dat je, bij een wijziging van de externe link, deze maar 1x hoeft aan te passen. Daarmee faciliteert het zeker ook het gemak.

Een voorbeeld hiervan is https://www.deliberation.nl/out/ithemes-security/ welke verwijst naar: https://ithemes.com/security/

Widget

WordPress maakt gebruik van sidebars. Deze sidebars vul je met zogeheten widgets, om ze van content te voorzien. Widgets vind je in jouw Dashboard > weergave > widgets en plaats je door deze van links naar rechts (in een sidebar) te slepen. Zie ook het plaatje hieronder.

Footer

Footer is in WordPress een veelgebruikte term en doelt op het onderste gedeelte van jouw WordPress website.

Header

Header is in WordPress een veelgebruikte term en doelt op het bovenste gedeelte van jouw WordPress website.